Att vara med på mässa kräver lite extra jobb och förberedelser.

Man måste bestämma sig vad som ska göras, det kostar en del att vara med.

Viktigt är att ha målbilden klar vad ska hända.
Vara tillräckligt många som kan turas om.
men man får aldrig vara mer än tre i montern.

aldrig vara som en hök på kunderna.
Gärna något gratis, kunderna gillar gratis men alltid bra att få något tillbaka.
Tävling är alltid kul. Namn att ringa på när du kommer hem.

Har varit med på ett antal mässor genom åren och lärt mig ett och annat.

Nu är det Karlstads tur ska bli riktigt spännande dagar